Bastiaan Bakker nieuwe Voorzitter


Ik ben 37 jaar, getrouwd en onze vier zoons zijn lid van Albatross. De oudste drie voetballen reeds in de jeugd, de jongste is hier nog te klein voor.

Na twee jaar als Jeugdvoorzitter in het hoofdbestuur van Albatross te hebben gezeten ben ik bij de afgelopen Ledenvergadering verkozen tot Voorzitter van onze mooie club.

De afgelopen jaren hebben we er bij de jeugd voor gezorgd dat er een betere structuur en meer beleving kwam, door een meerjarig plan. Doordat de structuur duidelijker werd, bleek het ook makkelijker om vrijwilligers binnen de club te krijgen.

Na jaren van reorganisatie op bestuurlijk en financieel niveau met name door mijn voorganger Rik Dikken en onze huidige Penningmeester Bianca van de Kamp staat de vereniging er goed voor en zijn we toe aan nieuwe initiatieven.

Eén van mijn speerpunten is dat wij met zijn allen de vereniging zijn en we dus alle taken ook met zijn allen moeten uitvoeren. Daarom voeren wij per direct een verplichting met betrekking tot vrijwilligerswerk door leden en ouders van leden in.

Er liggen mooie kansen voor ons en laten we die met zijn allen pakken. Met het honderd jarig bestaan in het verschiet heb ik veel zin om mijn nieuwe functie met volle overtuiging invulling te gaan geven.

Hopelijk snel tot ziens op ons mooie complex!

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Bakker

Voorzitter VV Albatross.