Vrijwilligersbeleid


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandag 17 september 2018 is de ‘Beleidsnotitie met betrekking tot het Vrijwilligersbeleid’ met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen. Het doel van het beleid is om meer leden betrokken te krijgen bij de vereniging en de vereniging met meer schouders te dragen.

Dit betekent dat vanaf dit seizoen wordt verwacht van alle spelende leden ouder dan 16 jaar en ouders/verzorgers van spelende leden jonger dan 16 jaar dat hij/zij per lid 15 uur bijdraagt aan onze vereniging. Deze bijdrage kan dit seizoen worden afgekocht voor €50,- per seizoen. Dit bedrag zal bij de contributie incasso van 1 oktober worden geïncasseerd bij die leden waarvan de Vrijwilligers Commissie niet op de hoogte is van de uitgevoerde vrijwilligerstaak.

Echter kan deze €50,- worden terugverdiend door alsnog de vrijwilligerstaak in te vullen. Na melding bij en goedkeuring van de uitgevoerde taken door de vrijwilligerscommissie zal het afgeschreven bedrag weer terug gestort worden.

De Vrijwilligers Commissie tracht met de grootste zorgvuldigheid de vrijwilligers in kaart te brengen, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de leden of ouders van jeugdleden. Door een mail te sturen naar vrijwilliger@uvvalbatross.nl met daarin een omschrijving van de activiteiten met een opsomming van de bestede tijd, kan men een akkoord krijgen hierop en zo voorkomt men dat de €50,- in januari afgeschreven wordt. Eigen initiatieven die niet vooraf aan de Commissie worden voorgelegd lopen het risico niet te voldoen.

Manieren waarop de vrijwilligerstaak kan worden volbracht zijn te vinden op de pagina vacatures.

Hier kunt u de beleidsnotitie lezen: Vrijwilligersbeleid Albatross Versie 1.2