Vrijwilligersbeleid


V.V. Albatross is een mooie vereniging waarbinnen veel mensen reeds hun steentje bijdragen. We merken helaas dat dit aantal terugloopt en de groep vrijwilligers vergrijst. Om de mooie vereniging te blijven die we de afgelopen 100 jaar zijn geweest, verwachten wij van de leden dat ze actief betrokken zijn bij de vereniging en de taken door meer schouders gedragen worden.

Daarom is er een vrijwilligersregeling van kracht die beschrijft dat van alle leden, of de ouders/verzorgers van leden, wordt verwacht dat hij/zij per lid minimaal 15 uur bijdraagt aan onze vereniging. Deze bijdrage kan worden afgekocht voor € 100,- per seizoen. Dit bedrag zal bij de contributie incasso van oktober worden geïncasseerd bij die leden waarvan de Vrijwilligers Commissie niet op de hoogte is van de uitgevoerde vrijwilligerstaak.

De verantwoordelijkheid voor de communicatie over uitgevoerde vrijwilligerstaken ligt bij de leden of ouders van jeugdleden. Door een mail te sturen naar vrijwilliger@uvvalbatross.nl met daarin een omschrijving van de activiteiten en een opsomming van de bestede tijd, kan men uitgevoerde vrijwilligerstaken kenbaar maken. Eigen initiatieven die niet vooraf aan de Vrijwilligers Commissie worden voorgelegd lopen het risico niet te voldoen.

Op de pagina vacatures op de website van V.V. Albatross staat een opsomming van beschikbare activiteiten waarop de vrijwilligerstaak kan worden volbracht.

Hier is het complete vrijwilligersbeleid na te lezen: Vrijwilligersbeleid V.V. Albatross Versie 1.3