Sponsor worden


Geachte belangstellende,

De voetbalvereniging Albatross te Ugchelen bestaat al sinds 1919. Er is sinds de oprichting natuurlijk wel heel veel veranderd, maar wat echter altijd wel is gebleven is de betrokkenheid van diverse personen en bedrijven die de club een warm hart toedragen. Door middel van vrijwilligerswerk of een financiële bijdrage wordt onze club ondersteunt. Als v.v. Albatross zijn we deze mensen bijzonder dankbaar. Zonder hen is het voetballen in teamverband onmogelijk!

Zoals u waarschijnlijk al wel eens vernomen zult hebben zijn de sponsorinkomsten binnen onze vereniging van groot belang. Met deze gelden worden diverse onderdelen binnen onze club ondersteund. Denk hierbij aan het jeugdbeleidsplan, voetbalmaterialen, accommodatie, onderhoud velden, kantine etc.

Op dit moment zijn er al een behoorlijk aantal sponsoren bij Albatross betrokken, maar we willen deze groep graag nog verder uitbreiden, en daarom wat inzicht geven in de verschillende mogelijkheden van sponsoring bij de voetbalvereniging Albatross. We kennen de mogelijkheid om bordsponsor te worden bij Albatross. Dit is een relatief goedkope manier om uw bedrijf te presenteren langs het hoofdveld van onze club. Er zijn diverse prijscategorieën. We leggen ze graag aan u voor. Nieuw is nu de mogelijkheid om kledingsponsor te worden van een team. Dit kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn. Ook hier zijn diverse mogelijkheden in, afhankelijk van welk kledingpakket u kiest. Het is zelfs mogelijk om met meerdere sponsoren 1 team te sponsoren.

Jaarlijks organiseren wij voor onze sponsoren een besloten avond, waarin een voetbalthema de hoofdmoot vormt. Wij trachten hierbij een raakvlak te vinden tussen topsport en business.
De gelden die gegenereerd worden door sponsoring worden verenigingsbreed ingezet. Bij Albatross hebben we de filosofie dat alle elftallen even belangrijk zijn! Sponsorgelden worden gebruikt voor materiaal en kledingbeheer, maar ook voor onderhoud van onze accommodatie.

De sponsorcommissie van onze voetbalvereniging onderhoudt de contacten met de sponsoren. Wij trachten een win-win situatie te creëren voor zowel de sponsor als de voetbalvereniging.
Hiervoor zijn er diverse mogelijkheden, welke wij u graag in een persoonlijk gesprek komen uitleggen.

Kunt u zich vinden in bovenstaand verhaal en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met:

  • Ab Mulder tel. 06-53721272
  • Michiel Hogeveen tel. 06-12582377

of stuur een mail naar sponsoring@uvvalbatross.nl.