Organisatie Selectiebeleid Jeugd


De Organisatie van het selectiebeleid is een uitwerking van het jeugdopleidingsplan.

Selectiebeleid

Afhankelijk van de aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid worden jeugdvoetballers van u.v.v. Albatross ingedeeld. Dit geldt voor zowel selectieteams als niet-selectieteams. In deze paragraaf wordt weergegeven volgens welke procedures wordt gehandeld.

Organisatiestructuur selectie

Gedurende het lopende voetbalseizoen, van september t/m maart, zijn er per leeftijdscategorie interne scouts aan het kijken naar de prestaties en vorderingen van individuele spelers. Trainers en leiders van zowel selectie- als niet selectieteams, kunnen individuele spelers voordragen om te worden beoordeeld. Scouts kunnen ook op eigen initiatief of op voordragen van de Technische Commissie Jeugd, individuele spelers beoordelen.

De beoordeling van spelers vindt plaats aan de hand van scorings formulieren die voor iedere beoordeelde speler ingevuld worden. Deze scorings formulieren zijn slechts voor de Technische Commissie Jeugd inzichtelijk en resultaten worden niet met ouders of anderen gedeeld.

Trainers van ieder team, selectie- en niet selectieteams, worden gevraagd om twee keer per seizoen voor iedere speler een zelfde scorings formulier in te vullen. De eerste keer zal plaatsvinden in de laatste week van november en de tweede keer zal plaatsvinden in de eerste week van maart. De coördinatoren van iedere leeftijdscategorie zijn verantwoordelijk voor de notificatie van trainers voor het invullen van deze formulieren.

Aan de hand van de scorings formulieren worden er door de Technische Commissie Jeugd, in samenspraak met de toekomstige trainers, in de tweede week van maart concept selectieteams samengesteld. Deze concept selectieteams bestaan voor de volgende leeftijdscategorieën uit:

F categorie: 18-25 spelers

E categorie: 18-25 spelers

D categorie: 28-35 spelers

C categorie: 28-35 spelers

B categorie: 28-35 spelers

A categorie: 28-35 spelers

In de laatste week van maart wordt er aan de coördinatoren van iedere leeftijdscategorie gevraagd commentaar te leveren op de concept selectieteams. Dit commentaar heeft met name betrekking op sociaal-emotionele aspecten en niet op voetbaltechnische vaardigheden.

In de eerste week van april worden de concept selectieteams gecommuniceerd via de website. Spelers, ouders of verzorgers kunnen hier commentaar op leveren via email. Dit commentaar dient echter slechts van sociaal-emotionele aard te zijn en niet van voetbaltechnische aard.

Na afloop van de lopende competitie kunnen de beoogde trainers van de selectie elftallen in de maand mei selectie activiteiten plannen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit trainingen en/of oefenwedstrijden. Voor de organisatie van deze activiteiten kunnen de trainers gebruik maken van de coördinatoren en/of Technische Commissie Jeugd.

De definitieve selectieteams worden in de eerste week van juni door de trainer en door de Technische Commissie Jeugd bekend gemaakt. Afvallers worden door de trainers en/of door de Technische Commissie Jeugd telefonisch ingelicht. In de tweede week van juni wordt de definitieve selectie op de website gepubliceerd.

Een selectie team bestaat uit:

F categorie: 18-20 spelers

E categorie: 18-20 spelers

D categorie: 28-30 spelers

C categorie: 28-30 spelers

B categorie: 28-30 spelers

A categorie: 28-30 spelers

In de laatste week van juni worden de niet selectieteams ingedeeld door de coördinatoren van iedere leeftijdscategorie. Deze indeling wordt in die zelfde week gepubliceerd op de website.

4 tot 6 Weken voor aanvang van een nieuwe competitie starten de trainers van de selectie elftallen met de voorbereidingen op de nieuwe competitie. Deze voorbereiding zal bestaan uit trainingen en/of oefenwedstrijden. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de nieuwe competitie maken de trainers van de selectie teams bekend hoe de definitieve indeling van de teams eruit ziet. Deze definitieve indeling wordt door de trainers en/of door de Technische Commissie Jeugd telefonisch gecommuniceerd aan de spelers, ouders of verzorgers. Een definitief team ziet bestaat uit:

F1: 9-10 spelers

F2: 9-10 spelers

E1: 9-10 spelers

E2: 9-10 spelers

D1: 14-15 spelers

D2: 14-15 spelers

C1: 14-15 spelers

C2: 14-15 spelers

B1: 14-15 spelers

B2: 14-15 spelers

A1: 14-15 spelers

A2: 14-15 spelers

Nieuwe indeling tijdens het seizoen (winterstop)

Voor alle jeugdteams geldt dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop. Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Ook het sociale- en emotionele aspect dient zorgvuldig afgewogen te worden.

Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan de Technische Commissie Jeugd. Zij zullen in samenspraak met het jeugdbestuur een beslissing nemen.

Aannamebeleid selectie

Nieuwe leden nemen pas deel aan activiteiten van de vereniging (ook trainingen en selectiewedstrijden) nadat ze zich aantoonbaar hebben aangemeld als lid. Daaraan verbonden is het vooruit betalen van de contributie. Per selectieteam mogen er 4 nieuwe spelers worden toegevoegd. De nieuwe speler moet aantoonbaar beter zijn dan onze eigen jongens om direct in aanmerking te komen voor een selectieteam. Hierover nemen de betreffende trainer en de Technische Commissie Jeugd in samenspraak een beslissing.

Tijdschema

tijdschema-selectieprocedure-1024x767