Jeugdbeleid


Albatross is een vereniging die als doelstelling heeft voor de jeugd om alle kinderen zoveel mogelijk op zijn of haar eigen niveau te laten voetballen en alle leden te betrekken in de vereniging.

Op voetballend vlak ligt hieraan een gedegen jeugdbeleidsplan ten grondslag. Dit plan wordt ten uitvoering gebracht door onze Technische Commissie Jeugd in samenspraak met de trainers en zorgt ervoor dat alle kinderen (zowel prestatie gericht als meer recreatief ingesteld) met zoveel mogelijk plezier kunnen voetballen.

Naast de reguliere wekelijkse voetbalactiviteiten organiseert Albatross meerdere toernooien, zoals het ‘Avia Mid Winter Toernooi’ en het “Ome Gerrit Toernooi’.

Het verenigingsleven binnen Albatross is veel meer dan voetballen. Er worden jaarlijks veel leuke activiteiten georganiseerd voor alle doelgroepen. Albatross stelt haar complex geregeld ter beschikking voor andere activiteiten binnen de gemeenschap, zoals de Ugchelense Wandel Vierdaagse, schoolvoetbal en het Straatvolleybal Toernooi.

Tevens proberen wij onze jeugd een stukje maatschappelijke betrokkenheid mee te geven, door onder andere geld in te zamelen voor goede doelen. Dit gebeurd bijvoorbeeld door deelname aan de Grote Club Actie en het organiseren van de een sponsorloop met daaraan goede doelen verbonden. Ook neemt Albatross deel aan ‘Apeldoorn Rein’, waarbij het de bedoeling is dat wij als leden de omgeving waar Albatross zich in bevindt vrij houden van zwerfvuil. En waar wij trots op zijn is dat wij de oudere jeugd in kunnen zetten om de jongere jeugd te begeleiden, junioren leden fungeren bijvoorbeeld als trainer of scheidsrechter bij de pupillen.