Voorwaarden Sponsor- en Promotiekleding


Geachte (ouders van) leden,

Bij Albatross bestaat sinds kort de mogelijkheid om onze teams van gesponsorde kleding te voorzien. Om dit in goede banen te leiden zijn hiervoor een aantal richtlijnen noodzakelijk. Ook gesponsorde kleding valt onder beheer en verantwoordelijkheid van de Stichting Exploitatie Albatross(SEA).

Allereerst willen we melden dat we graag met potentiële sponsoren in gesprek komen om de sponsor mogelijkheden binnen Albatross mee te bespreken.

Om tot een uniforme uitstraling te komen, en ongewenste uitingen te voorkomen is er de voorwaarde dat (gesponsorde) TEAM kleding die door spelers e.o. begeleiding van de v.v. Albatross gedragen wordt, schriftelijke goedkeuring nodig hebben van de SEA.

In de praktijk betekent dit dat zowel de wedstrijdkleding als de promotionele kleding door de SEA zal worden aangeschaft en daarna aan het desbetreffende team beschikbaar wordt gesteld.

Maatwerk hierin is natuurlijk altijd mogelijk.

De v.v. Albatross behoud zich het recht voor om teams, welke niet aan bovenstaande voorwaarden willen voldoen, uit te sluiten van competitie verband.

Publicatie van dit bericht op de website van de v.v. Albatross geldt als rechtsgeldig document, vanwege het feit dat een ieder er vanaf dat moment kennis van had kunnen nemen.

Heeft u vragen of wensen, neem dan contact op met sponsoring@uvvalbatross.nl.

Met Sportieve Groet