Ook onze senioren gaan weer trainen!


Naast de jeugd van V.V. Albatross gaan ook onze senioren teams weer trainen vanaf dinsdag 12-05-2020! Daarom deze update van de richtlijnen, die gelden vanaf 12-05-2020.

V.V. Albatross volgt strikt de richtlijnen van de RIVM, hierop zal ook worden toegezien en het niet opvolgen van de aanwijzingen zal leiden tot consequenties. Echter zijn wij ervan overtuigd dat wij dit met elkaar in goede banen gaan leiden.

Onderstaande regels en kanttekeningen zijn voorlopig van toepassing:

 • Het terrein is slechts toegankelijk voor leden (10 minuten voor de eigen training en dienen direct na afloop het terrein te verlaten), trainers, commissieleden (met de noodzaak het complex te betreden) en bestuursleden.
 • Spelers dienen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.
 • Ondanks dat wij begrijpen dat het een weerzien zal zijn na weken van thuis blijven, is het samen blijven bij en rondom Albatross niet toegestaan.
 • Wij adviseren onderweg naar en van Albatross ook de 1,5 meter regels in acht te nemen, echter valt dit buiten onze verantwoordelijkheid.
 • Bij voorkeur worden de kinderen afgezet op de parkeerplaats en opgevangen bij het hek. Indien ouders willen blijven kijken vragen wij op de parkeerplaats de 1,5 meter regel te respecteren.
 • Kinderen tot en met de O12 die op fiets komen stallen hun fiets in de fietsenstalling, jeugdleden vanaf de O14 en volwassenen die op de fiets komen stallen hun fiets ruim uit elkaar op de grasstrook parallel aan het kunstgrasveld naast de parkeerplaats.
 • Er zal getraind worden in de reguliere opzet, met de eigen teams. Echter met een kleine aanpassing in de tijd voor de oudere jeugd (iets later om de aankomst en het vertrek van spelers te spreiden) en eventueel van locatie (klik hier voor het herziene trainingsschema).
 • De kleedkamers zijn afgesloten, wel is er een toilet beschikbaar (wordt dagelijks professioneel gereinigd). De spelers dienen dus in trainingskledij te komen.
 • Het ballenhok is alleen voor trainers toegankelijk.
 • Ouders (indien niet in functie van V.V. Albatross) mogen onder geen voorwaarde ons complex betreden, hierop kunnen helaas geen uitzonderingen worden gemaakt. Kinderen die niet alleen kunnen blijven kunnen dus helaas niet komen trainen. Wel doen we ons best om dusdanig te schuiven dat de kinderen zichtbaar zijn vanaf de parkeerplaats.
 • Leden die zelf of waarvan gezinsleden verkouden zijn of ziekteverschijnselen vertonen mogen niet komen.
 • Het is de eigen keuze om te komen trainen, het is geen verplichting. Wij doen ons best om de veiligheid te waarborgen.
 • Kinderen die niet komen trainen dienen uiterlijk 1 uur voor de training afgemeld te worden bij de trainer, zodat de trainer weet wanneer het team compleet is.
 • Bij situaties waarin bovenstaande punten en aanwijzingen tekort schieten zijn de aanwijzingen van bestuurs- en jeugdbestuursleden leidend.

Wij willen verzoeken bovenstaande punten thuis met jeugdleden te bespreken en ze op de noodzaak van naleving te wijzen.

Albatross geeft ook gehoor aan de oproep om sporten mogelijk te maken voor niet leden tot en met 12 jaar, echter dienen deze kinderen vooraf aangemeld te zijn door een mail aan jeugdbestuur@uvvalbatross.nl te sturen. Wij willen weten wie er op ons complex zijn en zorgen dat ieder kind bij het juiste team traint.

De afgelopen periode, waarin reeds door jeugd gesport mocht worden ging buitengewoon goed, wij blijven rekenen op jullie medewerking! Voor ons staat de gezondheid nog steeds voorop en wij zien het als een gunst dat er weer gesport mag worden, laten we hier ook met zijn allen zo mee omgaan!

Namens het bestuur,

Bastiaan Bakker.

Het aangepaste en actuele trainingsschema staat hier:
Corona trainingsschema Albatross met Senioren 20200511