In Memoriam: Gerrit Oosterkamp


Een Albatross icoon is overleden. Gerrit Oosterkamp (beter bekend als Ome Gerrit) heeft veel voor onze club betekend, in alle facetten. Gerrit Oosterkamp was dan ook erelid.

Ome Gerrit was al lange tijd ziek en heeft nu zijn rust gevonden.

Naar de wens van Ome Gerrit en zijn familie zullen alle wedstrijden regulier doorgaan. Wel zal er op gepaste wijze worden stil gestaan bij dit verlies.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, kennissen en vrienden van Ome Gerrit.

Vrijdag 31 mei is de uitvaart van onze Ome Gerrit. Deze zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden bij zijn club Albatross. Als Albatross zijnde willen wij hem graag de laatste eer bewijzen door een erehaag voor hem te maken als hij bij Albatross aankomt. Dit begint om 14:30, het zou fijn zijn als iedereen tussen 14:00 en 14:15 aanwezig is. Aangezien de jeugd alles voor hem was, aan jullie de vraag om jeugdleden uit te nodigen om deze erehaag te vormen. Het zou mooi zijn als de kinderen dan ook in hun Albatross tenue willen komen. Belangrijk is wel dat je zelf de inschatting maakt of je kind dit emotioneel aankan. Wij hopen dat we er samen een mooi afscheid van kunnen maken. Dit heeft hij verdiend! ❤