Vertrouwenspersoon


Wij hebben Christa van de Sprenge bereid gevonden om zich op te werpen als vertrouwenspersoon binnen Albatross. Christa heeft vanuit haar SPH-opleiding (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en werkervaring onder andere als Coördinator van de kindertelefoon en Woonconsulent waarbij ze complexe situaties bij de huur van woningen behandeld de expertise om moeilijke situaties in vertrouwen tot zich te nemen, deze te beoordelen en adequaat op te reageren.

Hopelijk zal ze het niet druk krijgen, maar mochten er zich situaties voordoen (onder de jeugd of volwassenen) dan kan Christa in vertrouwen benaderd worden. Dit kunnen situaties zijn die leden betreffen, maar ook mensen die zich inzetten binnen organisatie. Christa zal de informatie tot zich nemen, de situatie beoordelen en in overleg met de betrokkenen een plan trekken om tot een eventuele oplossing te komen. Groot voordeel hierbij kan zijn dat Christa kan optreden namens betrokkenen, zodat deze indien gewenst anoniem kunnen blijven ten aanzien van de organisatie.

De invulling van deze functie sluit goed aan bij het voornemen om komend seizoen in ieder geval voor jeugd vrijwilligers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) als vereiste te gaan stellen.

Dus doen zich situaties voor die als niet prettig worden ervaren of waarin jullie zelf niet tot een oplossing kunnen komen, schroom dan niet om contact op te nemen met Christa, via: casprenge20@hotmail.com.