Samen Sterk Door Vrijwilligerswerk


Wij zoeken jou!

Albatross is op zoek naar vrijwilligers. Daarom zal de vrijwilligerscommissie de komende tijd de leden benaderen voor verschillende vrijwilligerstaken. Zij doen dat door de leden op te bellen of aan te spreken langs het voetbalveld. Ben jij er klaar voor om als vrijwilliger je steentje aan Albatross bij te dragen? Want…

…Samen Sterk Door Vrijwilligerswerk