Rapport onderzoek kunstgras Albatross


Zoals we allemaal weten is er de laatste tijd veel onrust geweest rondom het gebruik van kunstgrasvelden met rubber granulaat. Albatross heeft eerder besloten in deze kwestie het standpunt van de KNVB te volgen en ons kunstgrasveld niet te sluiten. Maar wel te proberen onze jeugd van onder naar boven zo veel mogelijk op gewoon gras te laten voetballen.

Inmiddels is er door het RIVM opnieuw onderzoek gedaan naar het gebruik van deze velden in zijn algemeenheid, de conclusie is dat aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen onder de voor kunstgras geldende normen blijven. En iets wat wellicht belangrijker is, er blijkt geen relatie tussen de toename van het aantal velden en het gebruik hiervan en het aantal ziekte gevallen onder de doelgroep. Het RIVM en daarmee de KNVB verklaart daarom de velden veilig om te gebruiken.

Echter is het onderzoek van het RIVM gebaseerd op een steekproef van kunstgrasvelden in het land. Wij hebben het veld van Albatross ook specifiek laten onderzoeken en hieruit blijkt dat ons veld ruimschoots onder de norm wat betreft de aanwezigheid van gevaarlijke bestandsdelen blijft. Hierbij is zowel getoetst met de norm die het RIVM heeft gesteld en de norm van de Europese Commissie. Het rapport van dit onderzoek kunt u hieronder lezen. Ons kunstgrasveld kan dus weer gewoon gebruikt worden.

Rapport onderzoek kunstgrasveld