Gebruik kunstveld bij Albatross


Het bestuur heeft kennisgenomen van de uitzending “Gevaarlijk Spel” van het actualiteitenprogramma Zembla, afgelopen woensdag. Hierin werden gezondheidsrisico’s aan de orde gesteld welke mogelijk gepaard gaan met het spelen op kunstgras voorzien van rubbergranulaat, zoals ook op ons kunstveld het geval is.

Ook is het bestuur de afgelopen dagen veelvuldig geïnformeerd door de Gemeente Apeldoorn en de KNVB over deze kwestie. Zowel de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG, adviesorgaan van Nederlandse Gemeenten) en de KNVB geven aan dat er op dit moment geen reden is om het kunstveld niet te gebruiken.

Het RIVM heeft vandaag nogmaals bevestigd dat zij geen risico’s voor de volksgezondheid verwacht bij het spelen op kunstvelden. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Ook in opdracht van de Europese Commissie wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van rubbergranulaat in kunstvelden. De uitkomsten daarvan worden verwacht in februari 2017.

Het bestuur begrijpt dat er onder de leden mogelijk ongerustheid is ontstaan maar ziet op dit moment geen aanleiding een ander standpunt in te nemen dan de KNVB en de VSG. Wel zal waar mogelijk meer gebruik worden gemaakt van de grasvelden maar de mogelijkheden hiervoor zijn beperkt.

Voor de volledigheid verwijzen wij verder naar de onderstaande links:

Het bestuur hoopt de leden hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en houdt de verdere ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Met sportieve groet,

Rik Dikken, voorzitter