Contributie betaling tijdens Corona


Het bestuur ontvangt vragen over de innig van de contributie tijdens de Corona crisis, de vragen worden opgeroepen door het feit dat er geen voetbal geboden wordt en de contributie wel betaald dient te worden en dus ook normaal geïncasseerd wordt.

Laten wij voorop stellen dat de contributie die wordt betaald om lid te zijn van onze vereniging door de leden wordt bepaald (meestal op voordracht van de Penningmeester) op de Algemene Leden Vergadering. Het aanpassen van de hoogte of het niet in rekening brengen hiervan door het bestuur zonder een meerderheid op een Leden Vergadering is volgens de statuten niet toegestaan. Er is dus geen andere mogelijk dan de contributie regulier in rekening te brengen.

Daarnaast is het zo dat als wij het business model van onze vereniging en de meeste voetbal verenigingen bekijken, dat hoe vreemd het ook klinkt de meerkosten van het voetbal spelen niet groot zijn. Het merendeel van de kosten (net als bij een bedrijf dat stil komt te liggen), te denken aan afschrijvingen van investeringen, verzekeringen en onderhoudskosten, gewoon doorgaan. Uiteraard proberen wij deze te beperken door onder andere de verwarming uit te schakelen.

Tegenover deze kosten staan drie bronnen van inkomsten, namelijk sponsorgelden, contributie en kantineomzet. Die laatste valt weg doordat er niet gevoetbald wordt en er geen evenementen zijn, dit is een flinke aderlating voor een vereniging. Als de ander inkomstenbronnen kleiner worden zal dit problematisch kunnen worden.

Eén van de oorzaken van de vragen is de tegemoetkoming van de KNVB, die de komende twee maanden geen kosten per spelend lid in rekening zal brengen. Echter hebben wij het over een bedrag van maximaal minder dan €2,- per lid. Uiteraard zijn wij hier blij mee, alle kleine beetjes helpen. Maar het dicht niet de gaten die kunnen ontstaan door de gederfde inkomsten.

Ook wordt er een vergelijk getrokken met sportscholen, maar dat zijn bedrijven. Bedrijven hebben een winstoogmerk, wij als vereniging hebben dat niet. Wij budgetteren dusdanig krap dat enerzijds de contributie zo laag mogelijk kan zijn en anderzijds de vereniging haar ambities kan nastreven.

Tot slot willen wij benadrukken dat een vereniging meer is dan slechts voetbal, al is voetbal hetgeen ons verenigd! In deze tijden moeten wij de lasten met zijn allen dragen, net zoals wij dat in de rest van de maatschappij doen!

Namens het Bestuur van V.V. Albatross,

Bastiaan Bakker.