Update Corona 14 april 2020


Beste leden,

Hopelijk bevinden jullie en jullie naasten je allen nog in goede gezondheid! Afgelopen weekend was ik heel even op ons complex om iets op te halen, het was onwerkelijk en voelde leeg. Geen geluid van leden die aan het voetballen waren of met elkaar in gesprek waren… Binnen het hoofd- en jeugdbestuur hebben we de hoop dat er aan het einde van dit seizoen of in de zomer nog activiteiten kunnen plaatsvinden, maar misschien is dit wel tegen beter weten in…

Ondertussen gaan de vergaderingen van het hoofd- en jeugdbestuur door middels videoconferencing, zodat er enerzijds overleg is hoe onze club door deze situatie te loodsen. Maar ook de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. De commissies zullen worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om dergelijke overleggen te houden. Mochten er leden zijn die iets willen bespreken met één of meerdere bestuursleden, schroom dan niet even te mailen naar bestuur@uvvalbatross.nl of jeugdbestuur@uvvalbatross.nl, dan kan er een afspraak worden gemaakt.

Eén van onze leden merkte terecht op dat het een mogelijkheid is om de kantine voorraad te verkopen. Echter heeft onze barcommissie met Grolsch afgesproken dat bier dat over datum gaat mag worden geruild voor nieuwe vaten bier. Hetgeen nu te verkopen viel, was dusdanig weinig dat het bestuur een contactmoment met alle risico’s van dien niet wenselijk heeft geacht. Wel inventariseert de barcommissie wat er te verkopen zal zijn als de periode dat we gesloten zijn wordt verlengd.

Onze penningmeester inventariseert de regelingen die door de overheid beschikbaar worden gesteld en vraagt deze tegemoetkomingen aan als we hier recht op hebben.

Hierbij een korte update van hetgeen er achter de schermen gebeurd. Graag wil ik afsluiten met iedereen veel gezondheid toe te wensen!

 

Met vriendelijke groet,

Bastiaan Bakker

Voorzitter V.V. Albatross