Voorlopige indeling jeugdteams 2017-2018


Met het oog op komend seizoen hierbij de voorlopige teamindeling, de definitieve teamindeling zal later tot stand komen. Er zijn door de Technische Commissie Jeugd trainingen en wedstrijden bekeken. Daarnaast is er gesproken met kaderleden van het vorige seizoen.

De indeling is gebaseerd op de nieuwe opzet van de KNVB, waarbij er per geboortejaar een competitie wordt aangeboden. Albatross heeft deze nieuwe opzet gehanteerd, omdat wij hier groot voorstander van zijn.

Deze voorlopige indeling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, mochten er bijvoorbeeld namen ontbreken meldt u dan bij het Jeugdbestuur. Andere wijzigingen worden slechts op initiatief van de Technische Commissie Jeugd doorgevoerd.

Verder ziet u nog geen trainers en leiders vermeld staan bij de teams, dit omdat nog niet alle posities zijn ingevuld. Heeft u interesse in een rol als trainer of leider dan horen wij dit uiteraard graag via tcjeugd@uvvalbatross.nl.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zijn wij voornemens een informatiebijeenkomst te organiseren voor de ouders van jeugdleden, meer informatie en de datum zullen wij later via de website communiceren.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur Albatross.

Voorlopige Indeling Jeugd 2017-2018