VV Albatross Corona Update

Maandag 3 oktober Algemene Leden Vergadering


Geachte leden van V.V. Albatross,

Het bestuur van V.V. Albatross nodigt je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 oktober a.s. om 20.00 uur in het clubhuis.

Het financiële verslag kan worden ingezien voorafgaand aan de ledenvergadering op 3 oktober tussen 19.00 uur en 19.45 uur in de bestuurskamer. De notulen van de vorige vergadering liggen dan eveneens ter inzage en worden ook voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering aan de belangstellenden uitgedeeld.

Download hier de agenda.

Jouw aanwezigheid is heel belangrijk voor ons! Dus zien we je graag op maandag 3 oktober a.s. om 20:00u in onze kantine.

Met vriendelijke groet,
Bestuur V.V. Albatross