Herziene voorlopige teamindeling jeugd met contactgegevens 2018-2019


Hierbij de herziene voorlopige Teamindeling voor wat betreft de jeugd. Hieraan zijn de reeds bekende kaderleden toegevoegd met zijn of haar telefoonnummer, zodat ieder lid of ouder van een lid een aanspreekpunt heeft.

Mochten er andere vragen dan betreffende het team dan kan er contact opgenomen worden middels een e-mail te versturen naar jeugdbestuur@uvvalbatross.nl.

De indeling is gebaseerd op de nieuwe opzet van de KNVB, waarbij er per geboortejaar een competitie wordt aangeboden. Albatross heeft deze nieuwe opzet gehanteerd, omdat wij hier groot voorstander van zijn.

Deze voorlopige indeling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, mochten er bijvoorbeeld namen ontbreken meldt u dan bij het Jeugdbestuur. Andere wijzigingen worden slechts op initiatief van het Jeugdbestuur doorgevoerd.

Er zijn nog plaatsen vacant zoals u kunt zien, hierbij valt op te merken dat de rol van leider er één is die door de ouders van één van de teamleden dient te worden ingevuld. Heeft u interesse in een rol als trainer of leider dan horen wij dit uiteraard graag via jeugdbestuur@uvvalbatross.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur Albatross.

Voorlopige indeling jeugd (met contactgegevens) 2018-2019