ALV 23 november 2020; Ilse Sommer verkiesbaar


Helaas kan een reguliere Algemene Ledenvergadering niet worden gehouden in verband met de Corona maatregelen in ons land. Daarom anders dan gebruikelijk een online ALV op maandag 23 november 2020 om 20.15 uur. Het zal een beknopte versie zijn, waarin slechts de noodzakelijke agendapunten zullen worden behandeld.

Voor deelname was aanmelding benodigd.

Ilse Sommer stelt zich verkiesbaar om als bar-coördinator zitting te nemen in het hoofdbestuur, daarom een geüpdatete agenda.

De agenda voor de ALV is hier te downloaden: Agenda ALV 2020 1.2