Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2021 20:00 uur


Geachte leden van V.V. Albatross,

Het bestuur van V.V. Albatross nodigt je hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 oktober a.s. om 20.00 uur. Volgens de verwachtingen zal deze fysiek in het clubhuis zonder voorinschrijving kunnen plaats vinden, maar dit onder voorbehoud van de geldende Corona-richtlijnen.

Het financiële verslag kan worden ingezien voorafgaand aan de ledenvergadering op 4 oktober tussen 19.00 uur en 19.45 uur in de bestuurskamer. De notulen van de vorige vergadering liggen dan eveneens ter inzage en worden ook vooraf gaande aan de Algemene Ledenvergadering aan de belangstellenden uitgedeeld.

De functies van penningmeester en secretaris zijn vacant en kandidaten die zich verkiesbaar wensen te stellen kunnen zich melden via secretaris@uvvalbatross.nl

Jouw inbreng is heel belangrijk voor ons! Dus zien we je graag op maandag 4 oktober a.s. om 20:00u in onze kantine!

Met vriendelijke groet,
Bestuur V.V. Albatross

De agenda is hier te downloaden: Agenda ALV 2021