Albatross wordt groen: LED-veldverlichting


Afgelopen Algemene Ledenvergadering was het zover; het voorstel voor LED-veldverlichting is unaniem aangenomen. Na de uitvoering van een Quick Scan, de inventarisatie waar voor Albatross energie te besparen valt, is door de commissie Groen het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de club te verduurzamen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is aangegeven dat dit in verschillende stappen zal gaan plaatsvinden: het vervangen van het dak van de kantine, het aanleggen van zonnepanelen en het plaatsen van LED-veldverlichting.

Er wordt gestart met de LED-veldverlichting, aangezien dit voordelen heeft voor de voetballer. Dit soort verlichting zorgt namelijk voor een betere lichtkwaliteit. De LED-veldverlichting zal in het voorjaar van 2020 geplaatst worden. Als alles volgens planning verloopt volgen dan in 2021 het dak van de kantine en de zonnepanelen daarop. Ook de KNLTB is zeer enthousiast over dit initiatief. Via deze link kun je het volledige interview lezen van de KNVB met Gwendolyn de Munnik van de commissie Groen.