Albatross partnerclub Vitesse?


Enige tijd geleden is Albatross benaderd om een partner te worden van Vitesse en om een samenwerkingsverband aan te gaan met enkele verenigingen in onze omgeving.

Het partnerschap met Vitesse houdt in dat dit voordelen voor onze leden oplevert, zoals het bezoeken van wedstrijden. De samenwerking met andere verenigingen binnen Apeldoorn zal vooral gericht moeten zijn op bestuurlijke zaken en het delen van kennis en ervaringen. Op voetbaltechnisch gebied speelt naast Vitesse, WSV een rol in de ondersteuning als convenantclub van Vitesse.

Inmiddels hebben wij namens Albatross enkele bijeenkomsten bijgewoond om meer informatie te vergaren inzake dit nieuwe concept. De status is dat we voor een beslissing staan of we in eerste instantie partnerclub van Vitesse willen worden en we de intentie hebben om samen met de andere verenigingen (voor nu zijn dit WSV, Orderbos, Beekbergen en Columbia; dit zullen er ook niet veel meer worden in eerste instantie) willen bespreken of we willen samenwerken en hoe dit samenwerkingsverband er dan uit zal moeten zien.

Vooralsnog toont Albatross dus interesse in de ontwikkelingen en zullen we op korte termijn besluiten of wij dit concept ondersteunen en hieraan deel willen nemen. Uiteraard volgt hierover de komende tijd overleg met meerdere partijen binnen onze vereniging.

Vanavond was de Stentor aanwezig bij een bijeenkomst: https://www.destentor.nl/regio-apeldoorn/wsv-beekbergen-orderbos-albatross-en-columbia-willen-samenwerken