Albatross 100 jaar


Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het 2019. Het jaar dat Albatross 100 jaar wordt. En dat moet straks natuurlijk gevierd worden! Officieel is Albatross op 1 oktober 2019 “jarig”, maar van 2019 willen we graag een feestjaar maken. Met verschillende evenementen en activiteiten verspreid door het hele jaar. Om dit feestjaar te organiseren is een jubileumcommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit Bianca van de Kamp, Bastiaan Bakker, Ab Mulder, Gerrit Dalhuisen, Wouter Berkhof, Jeroen Hurenkamp, Ronald Kaal en Thimo Horstman.

De jubileumcommissie kan natuurlijk niet alles zelf regelen en organiseren. Hierbij hebben we hulp nodig van leden, vrijwilligers, sponsoren en verder iedereen die Albatross een warm hart toedraagt. Zo heb je al kunnen lezen dat Roel van Vemde het voortouw heeft genomen om een jubileumboek samen te stellen, en heeft een aantal vrijwilligers zich bij Roel gemeld om hem hierin te helpen. Hartstikke mooi natuurlijk! Daarnaast hebben we zoals gezegd nog veel meer hulp nodig om alle plannen te realiseren. Sommige leden zijn hiervoor al benaderd, anderen zullen nog benaderd worden.

Maar… wij kennen natuurlijk niet iedereen even goed binnen en rondom de club! Oftewel: heb je goede ideeën, wil je helpen met het plannen en organiseren van evenementen of wil op een of andere manier betrokken worden bij het 100-jarig jubileum, meld je dan aan. Stuur een mail naar 100jaar@uvvalbatross.nl of geef je op bij één van de commissieleden.