Nieuwe vrijwilligers


Het nieuwe Vrijwilligers beleid (http://uvvalbatross.nl/club/vrijwilligersbeleid/) dat vanaf september is ingevoerd zorgt er reeds voor dat er nieuwe initiatieven worden ontplooit, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Er is een Commissie Groen opgericht door Gwendolyn de Munnik en Liselore Kaal, deze commissie gaat onderzoeken hoe en of Albatross wil verduurzamen. Ook is een belangrijk aandachtspunt het in kaart brengen van subsidie mogelijkheden.
 • Mark Reiling gaat de ICT binnen Albatross herstructureren en onderhouden. Momenteel is hij de huidige situatie in kaart aan het brengen en een plan aan het uitwerken om het aantal schermen binnen het clubhuis uit te breiden, de KPN aansluiting te actualiseren en de mogelijkheden aan het bekijken om het WiFi-signaal te verbeteren.
 • Age Yska is aangesloten bij de Communicatie Commissie (Titia Buising, Hilde Hulshof, Rosan Peeks en Max Stromberg), om er met zijn kennis en ervaring voor te gaan zorgen dat de communicatie beter zal aansluiten bij de behoeften en frequenter zal zijn.
 • Doriene Heij en Agnes Verheij hebben de administratie op zich genomen binnen de Vrijwilligers Commissie, dit betekend dat zij de mail behandelen en uitzetten binnen de organisatie en de uitgevoerde vrijwilligerstaken bij houden.
 • Ruud van Heijningen gaat ondersteunen bij het Wedstrijdsecretariaat Jeugd.
 • Er zijn al mensen aangesloten bij de onderhoudsploeg.
 • Ook zijn er al mensen die ingepland gaan worden voor bardiensten.
 • En mensen hebben zich aangemeld om te komen helpen schoonmaken.

Een vaak gestelde vraag is welke taken kunnen er worden uitgevoerd. Er is nog niet een concrete lijst met taken (deze opstellen zou een mooi vrijwiligerstaak zijn), maar de volgende functies zien wij graag spoedig ingevuld:

 • Secretaris jeugd
 • Materiaalverantwoordelijke
 • Social media specialist
 • Schoonmaakploeg
 • Bardienst
 • Onderhoudsploeg
 • P&O functionaris (advies geven inzake arbeidsrelaties met bijvoorbeeld trainers voor de selectie en het uitwerken van het functiehuis van de vereniging)
 • Adviseur op het gebied van andere constructies met betrekking tot de BTW vrijstelling sport i.v.m. wijzigingen van die vrijstelling per 01-01-2019

Ook benieuwd naar de taken waar Albatross dringend mensen voor zoekt, aansluiten bij een reeds lopend project of een nieuw idee, mail even naar vrijwilliger@uvvalbatross.nl en je wordt met de juiste persoon in contact gebracht. We proberen zoveel mogelijk de kwaliteiten van mensen te benutten, hier heeft de vereniging het meeste baat bij en vaak sluit dit het beste aan bij de interesses van de vrijwilligers.