Leeftijdsgrens Zaterdagsenioren opgetrokken tot 23 jaar


Inmiddels spelen er al voor het tweede seizoen zaterdag senioren teams bij onze vereniging. Destijds is dit toegelaten door het bestuur met als doel de senioren leden met de wens om op zaterdag te spelen de ruimte te geven en aan boord te houden maar tegelijkertijd ervoor te waken dat de aanvoer van selectie waardige spelers voor zondag 1 en 2 in het geding komt. Het bestuur heeft besloten om de tot nu toe geldende leeftijdsgrens van 21 jaar op te trekken naar 23 om de huidig twee zaterdag senioren teams te kunnen laten voetballen. Verder onder dezelfde voorwaarden als destijds bij het verlenen van de toestemming gesteld zijn:

 • Er zitten geen (jeugd) selectiespelers bij of spelers die hiertoe recent behoorden.
  Het gaat dus specifiek om spelers die recreatief willen voetballen. De spelerslijst is bekend bij
  het bestuur en wordt gedurende het seizoen niet aangepast.
 • Het team is op zaterdag “te gast” bij onze jeugd. Dat betekent dat indeling van velden en
  kleedkamers onder verantwoording van de jeugdcommissie zal zijn en dat taalgebruik en
  gedrag wordt afgestemd op onze hoofddoelgroep op zaterdag.
 • Het team heeft zelf voorgesteld een voorbeeldrol te willen vervullen binnen het
  verenigingsleven door het verrichten van extra vrijwilligerstaken. Dit zal nog nader worden
  ingevuld.

Het bestuur zal per seizoen bekijken voor hoeveel teams de zaterdag middag ruimte biedt naast de jeugd.