In Memoriam: Reintje Janssens


Ons bereikte het bericht dat op 19 augustus j.l. is overleden ons gewaardeerd lid:

REINTJE JANSSENS

Zij was altijd een trouw bezoekster van wedstrijden van Albatross.

Reintje heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging als vrijwilligster.

Zo steunde zij de evenementencommissie en de jeugdtoernooien, ook heeft zij jaren

de hesjes gewassen van de selectie-elftallen en als bondslid en buurvrouw bewaakte zij het complex van Albatross.

Bewonderenswaardig hoe zij op haar eigen wijze Albatross een warm hart toedroeg.

Mooie gedachten, dierbare uitspraken blijven in onze herinneringen.

Bestuur v.v. Albatross