Bestuursverkiezingen op komende ALV


Op maandag 18 september 2017 zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden. Een van de agendapunten zal zijn de invulling van een aantal bestuursfuncties, te weten:

Voorzitter: De termijn van Rik Dikken loopt af en hij stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur roept kandidaten op zich te melden bij de secretaris.

Secretaris: Gabriëlle Maassen heeft inmiddels één seizoen meegedraaid tot wederzijdse tevredenheid. Het bestuur stelt voor haar te benoemen voor aanvullend één seizoen waarmee zij conform de statuten is getreden in de termijn van haar voorganger.

Penningmeester: De termijn van Bianca van de Kamp loopt af. Zij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt voor haar te benoemen voor een nieuwe termijn van drie seizoenen.

Eventuele tegenkandidaten voor de functie van secretaris en/of penningmeester kunnen zich tot één week voor de ALV melden bij de secretaris. Zij dienen dit conform de statuten vergezeld te doen gaan van minimaal vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden.

Namens het bestuur,

Rik Dikken, voorzitter