Belavond was een succes!


Albatross is partner geworden van de Vrienden Loterij! Afgelopen week hebben de toppers op de foto een belavond gehouden en hiermee ruim €1300,- verdiend voor onze mooie club.

Het partnerschap houdt in dat Albatross maandelijks een bijdrage krijgt van de Vrienden Loterij namens iedereen die meespeelt met Albatross als goede doel.

Meespelen kan door via deze link één lot of meerdere loten te kopen en V.V. Albatross te selecteren als club.

Mensen die reeds meespelen en nu V.V. Albatross als goede doel willen instellen kunnen dit doen even te bellen naar 088-0201020 en aan te geven dat V.V. Albatross de nieuwe club is waar je voor meespeelt.

Uiteraard willen we alle leden die loten hebben gekocht namens onze club hartelijk bedanken, dit is een mooie bijdrage voor de clubkas!