Aanmelden Voetbalkamp Pupillen 2020


Dit aanmeldformulier is helaas gesloten. Vergeet niet de eigen bijdrage van €15,00 per kind over te maken naar NL13RABO1472198212 t.n.v. ALBATROSS,onder vermelding van team en naam van uw kind. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar pupillenkamp@uvvalbatross.nl.