Verklaring Omtrent Gedrag voor jeugdvrijwilligers


In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Om die reden staat beleid rond ongewenst gedrag bij Albatross hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent binnen dit thema keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen ongewenst gedrag als bijvoorbeeld seksuele intimidatie, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Albatross een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te voorzien van een VOG. Pas dan kunnen wij als Albatross uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Om de aanvraag van de VOG te versimpelen heeft Albatross de aanvraag deels ingevuld. In de aanloop naar het nieuwe seizoen wordt er een mail toegezonden van Dienst Justis, in deze mail staat een link vermeld. Als deze link gevolgd wordt kan de VOG zelf verder worden aangevuld en digitaal worden toegezonden.

Momenteel loopt de aanvraag bij het NOC*NSF die het Ministerie van Justitie adviseert of Albatross in aanmerking komt om VOG-verklaringen toe te gaan passen. De doelstelling is dat komend seizoen al onze jeugd gerelateerde vrijwilligers een VOG hebben. Nadere berichtgeving hierover volgt.

De antwoorden op veel gestelde vragen staan hier: https://www.nocnsf.nl/vog/veelgesteldevragen

Voor vragen kunt terecht bij het Jeugdbestuur: jeugdvoorzitter@uvvalbatross.nl of indien het een persoonlijke situatie betreft, waarbij vertrouwelijke informatie besproken dient te worden, bij onze vertrouwenspersoon Christa van de Sprenge: casprenge20@hotmail.com.

Wij hopen op jullie begrip en medewerking.