Penningmeester


Vacant per 09-2020, maar onze huidige penningmeester zou graag op korte termijn een eventuele kandidaat willen laten kennismaken met de functie en van verdere informatie voorzien.

Taakomschrijving:

  • Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
  • Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.
  • De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
  • Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
  • Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
  • De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
  • Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.

U kunt contact opnemen met voorzitter@uvvalbatross.nl voor meer informatie.

< Terug naar vacatures