Proef met seniorenvoetbal op zaterdag


Het bestuur heeft het verzoek gekregen van JO19-3 (voorheen A3) om volgend seizoen als seniorenteam op zaterdag te kunnen blijven spelen en heeft daarbij het volgende overwogen:

* Het is een bekend fenomeen dat de uitstroom bij de oudste leeftijdscategorieën van de jeugd (JO17 en JO19) relatief hoog is. Dit heeft veelal te maken met wijzigingen in het dagelijks leven en de behoeften van spelers op deze leeftijd. Het bieden van zaterdagvoetbal voor senioren is een mogelijkheid om die spelers die niet op zondag kunnen/willen voetballen toch voor de club te behouden of nieuwe spelers van andere clubs binnen te halen. (Kans!)

* Het prestatievoetbal van Albatross (Albatross 1 en 2) is mede afhankelijk van voldoende jonge aanwas vanuit de jeugdselectieteams. Het aanbieden van zaterdagvoetbal voor senioren zou het voor jeugdspelers uit de selectieteams aantrekkelijk kunnen maken om op zaterdag te blijven voetballen waardoor op termijn de aanvoer naar Albatross 1 en 2 zou kunnen opdrogen. (Bedreiging!)

Op basis van deze overweging hebben bestuur en TC besloten om als pilot voor één seizoen (uitsluitend) dit ene team in te schrijven voor de zaterdagcompetitie. Met het team zijn evaluatiemomenten afgesproken. Aan het einde van het seizoen 2017-2018 zal worden besloten of de pilot verder zal worden uitgebreid of zal worden stopgezet.

Met JO19-3 zijn verder afspraken over de praktische invulling, waarvan de belangrijkste punten zijn:

* Spelers zijn allen van het geboortejaar 1997 of later, als ware het een verlengde jeugdcategorie. Er zitten geen (jeugd) selectiespelers bij of spelers die hiertoe recent behoorden. Het gaat dus specifiek om spelers die recreatief willen voetballen. De spelerslijst is bekend bij het bestuur en wordt gedurende het seizoen niet aangepast.

* Het team is op zaterdag “te gast” bij onze jeugd. Dat betekent dat indeling van velden en kleedkamers onder verantwoording van de jeugdcommissie zal zijn en dat taalgebruik en gedrag wordt afgestemd op onze hoofddoelgroep op zaterdag.

* Het team heeft zelf voorgesteld een voorbeeldrol te willen vervullen binnen het verenigingsleven door het verrichten van extra vrijwilligerstaken. Dit zal nog nader worden ingevuld.

Wij hopen op een succesvolle pilot!

Namens het bestuur,

Rik Dikken,

Voorzitter v.v. Albatross