Proef met seniorenvoetbal op zaterdag verlengd


Afgelopen seizoen hebben wij bij wijze van proef een zaterdag-seniorenteam gehad. Deze proef is geëvalueerd met alle betrokkenen en als positief ervaren.

Recent is er in de media ook de nodige aandacht geweest over de verschuiving van het amateurvoetbal van de zondag naar de zaterdag. De ons omliggende verenigingen spelen eveneens op deze trend in.

Op grond hiervan heeft het bestuur besloten om het huidige zaterdag seniorenteam ook voor komend seizoen in te schrijven op de zaterdag. Ook is er vanuit de huidige JO19-2 het verzoek gekomen om volgend jaar op zaterdag te kunnen spelen. Ook dit team zal worden ingeschreven voor de zaterdag seniorencompetitie.

De spelregels blijven onveranderd:

  • Spelers zijn allen van het geboortejaar 1997 of later, als ware het een verlengde jeugdcategorie. Er zitten geen (jeugd) selectiespelers bij of spelers die hiertoe recent behoorden. Het gaat dus specifiek om spelers die recreatief willen voetballen. De spelerslijst is bekend bij het bestuur en wordt gedurende het seizoen niet aangepast.
  • De teams zijn op zaterdag “te gast” bij onze jeugd. Dat betekent dat indeling van velden en kleedkamers onder verantwoording van de jeugdcommissie zal zijn en dat taalgebruik en gedrag wordt afgestemd op onze hoofddoelgroep op zaterdag.
  • Met de teams zijn afspraken gemaakt over het verrichten van extra vrijwilligerstaken. Dit zal nog nader worden ingevuld.

Namens het bestuur,

Rik Dikken