Led-veldverlichting volgende stap in verduurzaming


Komende zomer zal er op alle verlichte velden op ons complex led-veldverlichting worden geïnstalleerd.

Na een lang traject van meer dan één jaar was het dinsdagavond 14 juli eindelijk zover. De opdracht werd verstrekt aan Sportverlichting.com, op de onderstaande foto zitten aan tafel Martin Bolderman van Sportverlichting.com, Rik Dikken namens onze Sponsorcommissie, penningmeester Bianca van de Kamp en voorzitter Bastiaan Bakker. Het voortraject bestond uit berekenen of het een interessante investering zou zijn, technisch onderzoek, onderzoeken en aanvragen van subsidies en uiteindelijk het optimaliseren van het plan voor Albatross.

Alle subsidiemogelijkheden werden onderzocht door Liselore Kaal en Gwendolyn de Munnik die samen de Commissie Groen vormen bij Albatross. Samen met Olly Nijhof, schreven zij het bestek voor Albatross en startten zij het offertetraject. In een later stadium sloot Rik Dikken aan (voormalig voorzitter van onze vereniging en nog steeds bestuurslid van onze Sponsorcommissie), om met zijn technische inzicht en kennis van de installatiemarkt de beste deal voor Albatross uit te onderhandelen. Een mooie samenwerking, waarbij de kracht van verschillende mensen is gebruikt.

Onze speciale dank gaat uit naar:

  • Onze sponsoren, middels de Sponsorcommissie wordt dit project mede mogelijk gemaakt.
  • Rabobank Apeldoorn en omgeving, Albatross ontvangt een behoorlijke bijdrage om dit project te kunnen realiseren.

De installatie zal in augustus plaatsvinden, zodat het vanaf de start van het nieuwe seizoen operationeel is.

Het doel van de investering in de led-veldverlichting is drieledig:

  • Verduurzaming voor de toekomst, verlaging energieverbruik.
  • Kostenbesparing.
  • Comfort voor de leden, met een goede verlichting kunnen sporten.

Wij houden jullie op de hoogte van het resultaat!