Herziene voorlopige indeling met contactgegevens trainer/leider


Hierbij de herziene voorlopige teamindeling, de definitieve teamindeling zal later tot stand komen
naar aanleidingen van eventuele trainingen en/of wedstrijden. Er kunnen/moeten dus nog
verschuivingen plaats gaan vinden.

De indeling is gebaseerd op de nieuwe opzet van de KNVB, waarbij er per geboortejaar een
competitie wordt aangeboden. Albatross heeft deze nieuwe opzet waar mogelijk gehanteerd, omdat
wij hier groot voorstander van zijn.

Deze voorlopige indeling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, mochten er
bijvoorbeeld namen ontbreken meldt u zich dan bij het Jeugdbestuur. Andere wijzigingen worden
slechts op initiatief van de Technische Commissie Jeugd doorgevoerd.

Bij alle teams staat een trainer of leider als contact persoon. Graag contact opnemen met één van
deze personen voor meer informatie over de start van het seizoen.

Wij verwachten één dezer dagen dat het trainingsschema online komt.

Indeling Jeugd 2017-2018 (voorlopig)