Bestuursverkiezingen op komende ALV


Op dinsdag 17 september 2019 zal de Algemene Leden Vergadering plaats vinden. Een van de agendapunten zal zijn de invulling van een aantal bestuursfuncties, te weten:

Voorzitter: De termijn van Bastiaan Bakker (is binnen de termijn van functie verwisseld) loopt af. Hij stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur stelt voor hem te benoemen voor een nieuwe termijn van drie seizoenen.

Jeugdvoorzitter: Vacant

Eventuele (tegen)kandidaten voor de functie van voorzitter, jeugdvoorzitter of een andere positie in het bestuur kunnen zich tot één week voor de ALV melden bij de secretaris. Zij dienen dit conform de statuten vergezeld te doen gaan van minimaal vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden.

Namens het bestuur,

Bastiaan Bakker, voorzitter.