Algemene Ledenvergadering 2018


Geachte leden van Albatross,

Namens het bestuur van v.v. Albatross nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering
op maandag 17 september a.s. om 20.00 uur in het clubhuis van de vereniging.

Het financiële verslag kan worden ingezien op maandag 10 en 17 september tussen 19.00 uur en 20.00 uur in
de bestuurskamer. De notulen van de vorige vergadering liggen dan eveneens ter inzage. Deze worden
voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering ook aan de belangstellenden uitgedeeld.

De agenda voor deze avond kunt u hier downloaden.

De documenten genoemd bij de agendapunten 8 en 9 zijn hieronder te downloaden: