Voorlopige indeling jeugdteams 2018-2019


Met het oog op komend seizoen hierbij de voorlopige teamindeling, de definitieve teamindeling zal later tot stand komen. Deze indeling is door de Technische Commissie Jeugd opgesteld aan de hand van onder andere de input van de trainers. Verder zijn aspecten als plezier en niveau afgewogen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze voorlopige indeling kunt u mailen naar jeugdvoorzitter@uvvalbatross.nl om een afspraak met iemand van het jeugdbestuur te maken voor een toelichting.

De indeling is gebaseerd op de nieuwe opzet van de KNVB, waarbij er per geboortejaar een competitie wordt aangeboden. Albatross heeft deze nieuwe opzet gehanteerd, omdat wij hier groot voorstander van zijn.

Deze voorlopige indeling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, mochten er bijvoorbeeld namen ontbreken meldt u dan bij het Jeugdbestuur. Andere wijzigingen worden slechts op initiatief van het Jeugdbestuur doorgevoerd.

Verder ziet u nog geen trainers en leiders vermeld staan bij de teams, dit omdat nog niet alle posities zijn ingevuld. Heeft u interesse in een rol als trainer of leider dan horen wij dit uiteraard graag via jeugdvoorzitter@uvvalbatross.nl.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen zijn wij voornemens een informatiebijeenkomst te organiseren voor de ouders van jeugdleden, meer informatie en de datum zullen wij later via de website communiceren.

Met vriendelijke groet,

Jeugdbestuur Albatross.

Voorlopige indeling jeugd 2018-2019